קישורים

כתבה עם פרופ' איש שלום בוינטייצוג הולם לנשים בכל דרכי הקבלה והקידום בעבודה : נציבות שירות המדינהמשרת הורה ("משרת אם")תשלום למתמחה הרה בתקופת אי ביצוע תורנויות:


תשלום חליפי לתכ"ז לרופאי בתי חולים ממשלתיים ועירוניים

תשלום לרופאי בתי חולים בעת מחלה ממושכת ולרופאות בחודשי הריון אחרוניםקבוצת ארגון הרופאות בישראל בפייסבוק