אודות ארגון הרופאות בישראל

תולדות ארגון הרופאות בישראל

הארגון הוקם לפני למעלה מ-60 שנה על ידי רופאות יוצאות גרמניה ופעל בעיקר בזירה הבינלאומית, כארגון יציג של הרופאות בישראל בקרב ארגוני הרופאות בעולם. בשנת 1999 חודשה פעילותו בארץ על ידי קבוצת רופאות פעילות בראשותה של פרופ' חווה טבנקין שהיתה היו"ר הראשונה של הארגון. פרופ' צופיה איש-שלום עומדת כעת בראש הארגון.

מטרות וחזון

ארגון הרופאות הינו ארגון בתוך הר"י שמטרתו העיקרית שיפור מעמדן של הרופאות בישראל.

הישגים ופעילות שקודמו על ידי ארגון הרופאות בישראל

 1. פעילות להכרה בהוצאות עזרה בבית כהוצאה מוכרת לצורכי מס בשיתוף פעולה עם ארגוני נשים ברמה הארצית ובכנסת.
 2. פניה להר"י לגיבוש הצעת חוק והעברתה בכנסת לבצוע בדיקות מעבדה וקבלת טיפול רפואי בבתי החולים הממשלתיים באמצעות הסכם גלובלי.
 3. הכרה בהפסקת רצף התמחות למשך למעלה מ-3 חודשים, עקב לידה והנקה, לפני תום שנתיים של התמחות, כסיבה מוצדקת, שמאפשרת המשך התמחות.
 4. סיוע במקרי הטרדה מינית: הקמת מערך המאוייש 24 שעות ביממה על ידי עורכת דין, למענה לרופאות שהוטרדו מינית על ידי עמיתים.
 5. מניעת הטרדה מינית: בכיר במערכת הבריאות שנחשד בהטרדה מינית סדרתית של רופאות הועבר מתפקידו, זאת תוך שמירה על פרטיותן המלאה של הרופאות.
 6. פניה למועצה המדעית במקרים רבים של אי הכרה בהמשך ההתמחות לאחר מעבר ממוסד רפואי אחד לאחר. הפניות נענו בחיוב לאחר מתן הסברים רלוונטיים על ידי יו"ר האיגוד.
 7. סיוע לרופאות במרפאות, שנתקלו בסירוב מערכתי לקיצור יום עבודתן כמקובל בחוק הורים לילדים עד גיל 8 או לשני ילדים עד גיל 14 עוד לפני הכנסת שעון העבודה הנוכחי. כתוצאה מהתערבות ארגון הרופאות, הרופאות זכו לקיצור יום עבודתן.
 8. הצעה לביצוע תקופה מתוך ההתמחות במשרה חלקית (לרופאים ורופאות): מטרת היוזמה לאפשר למתמחה להתמסר לטיפול במשפחה, מבלי להפסיק את ההתמחות. הוקם צוות עבודה בראשותה של ד"ר נילי רמו. שסקר את המקובל בנושא בעולם וגיבש הצעה שהוגשה למועצה המדעית.
  התקבלו מספר החלטות על ידי המועצה המדעית שמקלות על המעסיקים, אך לא על הרופאות והארגון עדיין נאבק להשגת המטרה המקורית לשמה השינוי הוצע.
 9. יצירת ועדה מייעצת לרופאות המתמודדות במכרזים. ד"ר אביטל כהן, בעלת ניסיון רב בתחום, נתנה ייעוץ לרופאות שמתכננות להתמודד במכרז על משרה. דרישה לשילוב נשים במערכות העיתונים הרפואיים בישראל.
 10. דרישה לשילוב רופאות בועדות חיפוש ומכרזים על משרות בכירות.
 11. קידום רופאות באקדמיה: פרופ' רוזלי בר התמנתה ליו"ר הועדה לקידום הרופאות באקדמיה. נאותה לתת יעוץ בנושא.
 12. פניה לחברות תרופות לבניית קרן להשתלמות בחו"ל לרופאות.
 13. ביטול פיטורי רופאה, אזרחית עובדת צה"ל בגלל הריון, האמצעות פניית הארגון לרשויות צה"ל.

נושאים על סדר היום של ארגון הרופאות בישראל

 1. יעוץ במקרי אפליה במוסדות רפואיים: ארגון הרופאות הינו כתובת אליה ניתן לפנות במקרים של אפליה מכל סוג: בקבלה לעבודה, בהפרש במשכורת, ביחס במהלך העבודה או בהדרה מפעילויות מחלקתיות ארגון הרופאות יטפל בתלונות בעזרת עו"ד של הר"י.
 2. בקרת ואכיפת שוויון תנאים מלא על פי חוק בין מועסקות קרן מחקרים ומועסקות תקן (מדינה או כללית) ובין רופאות לרופאים.
 3. שריון מקומות עבור רופאות בהנהגת הר"י ובמועצה המדעית (ההצלחה מותנית בגודל הארגון).
 4. פיקוח ובקרה על קיום משרת הורה כחוק.
 5. בדיקת אטרקטיביות ביטוחים רפואיים המסופקים לחברי\ות הר"י, תוך דגש על הבטים הרלונטיים לרופאות (סרטן שד/רחם/שחלות), הריון ולידה (טיפולי פוריות, לידת פג, סיבוכי הריון, הארכת חופשת לידה עקב מחלת תינוק או אם וכד'), מחלות ראומטיות (השכיחות יותר בנשים) וכד'.
 6. שדולה לטובת שיתוף רופאות בועדות הר"י\משרד בריאות\ועדות חיפוש והשמה ובתי חולים. לרבות שיתוף רופאה\רופאות במועצה המדעית. כיום ועדות רשמיות רבות מתנהלות ללא נציגות נשים, או ביצוג מזערי, מה שמונע ייצוג הולם של אינטרסים של רופאות.
 7. המשך פעילות חקיקה שתאפשר ביצוע פרק מההתמחות בחצי משרה, ללא חיוב לעבוד מעבר לחצי המשרה הנ"ל במחלקה נוספת בבית החולים, להבדיל ממה שגובש לאחרונה על ידי המועצה המדעית, תוך דגש על אי ניצול הרופאות. נקבעה פגישה של נציגותינו עם פרופ' לינדנר יו"ר המועצה המדעית.
 8. ארגון כינוסים בנושאים הרלונטיים לארגון רופאות בישראל.
 9. המשך פיתוח מענה לרופאות\רופאים שהוטרדו מינית בעבודתם, בנוסף למוקד המאוייש 24 שעות שכבר קיים, לרבות עובדת סוציאלית, עורכת דין, פסיכולוגית פסיכיאטרית ונציגת ארגון הרופאות.
 10. ייצוג ארגון הרופאות בארגונים בינלאומיים, לרבות בארגוני רופאות בין-לאומיים.
 11. תמיכה בחוקרות\חוקרים העוסקים בחקר מגדריות במערכת הרפואה.

חברות הועד: פרופ' צופיה איש שלום – יושבת ראש ארגון הרופאות בישראל, ד"ר נילי רמו, ד"ר כהן חופית, ד"ר יעל גזית, ד"ר רות גור, ד"ר קרן הולצמן שוויד, ד"ר יהודית שטרבלי גלזר, ד"ר חן ווילנסקי, ד"ר עינת לנצברג, ד"ר לילך מלצקי, ד"ר רז כפיר-אל נילי, חן שנהר, פאינה סלפצינקי.