חדשות

נתוני משרד הבריאות: שכר הרופאים הגברים בישראל גבוה ב-40% משכר הרופאות

הנתונים נכללים בדו"ח על תכנון כוח אדם שפירסם הבוקר (יום ב') משרד הבריאות, ונכונים לשנת 2012; השכר הממוצע של רופאים בישראל עמד על 388 אלף שקל בשנה

רופאה מנתחת (צילום: אילוסטרציה)
רופאה מנתחת (צילום: אילוסטרציה)

ההכנסה הממוצעת השנתית (ברוטו) של הרופאים הגברים בישראל עמדה בשנת 2012 על 443 אלף שקל, בעוד ההכנסה השנתית של הרופאות עמדה על 306 אלף שקל (הפרש של כ-40%); ההכנסה הממוצעת של רופא בישראל בשנה זו עמדה על 388 אלף שקל; כך עולה מדו"ח חדש של מנהל תכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות.

הדו"ח, שהתפרסם הבוקר (ב'), הוא החמישי בסדרת דו"חות העוסקים בתכנון כוח האדם בכלל מקצועות הבריאות. משרד הבריאות רואה בהם "נדבך מרכזי בתכנון מערכת הבריאות". "הכרת המצב הקיים וזיהוי המגמות בתחום הם שלבים מקדימים הכרחיים לתכנון. נתונים מפורטים ומידע אמין חיוניים לתכנון עתידי טוב", מציינים מחברי הדו"ח. נתוני הדו"ח, עם זאת, מתייחסים לשנת 2012.

עוד עולה מהדו"ח, כי בעשור הקרוב צפויה בישראל ירידה בשיעור הרופאים לאלף נפש באוכלוסייה. התחזית היא שבשנת 2023 יהיה מספר הרופאים והרופאות שיגיעו לגיל הפרישה הגדול ביותר לתקופה שבין 2017 ל-2026, עם 931 פרישות. בשנת 2022 יגיעו לגיל הפרישה 887 רופאים.

משרד הבריאות שפירסם את הנתונים הדגיש, כי שיעור היעד לשנת 2025 שנקבע על ידי "ועדת פרופ’ טוביה חורב" בשנת 2010 עומד על כ-2.9 רופאים שגילם עד 65 לאלף נפש באוכלוסייה. הירידה הצפויה, מדגיש הדו"ח, לא תביא את שיעור הרופאים באוכלוסייה אל מתחת ליעד הנ"ל.

עוד עולה מהדו"ח כי ב-2010 עמד שיעור הרופאים ל-1,000 נפש בישראל על 3.28 והוא מצוי מאז במגמת ירידה. לשם השוואה, באוסטריה מדובר על 4.9 רופאים ל-1,000 נפש. הממוצע במדינות ה-OECD עומד על 3.1 ל-1000 נפש.

"ייחודו של המחקר הנוכחי", ציינה דוברות משרד הבריאות, "הוא בשימוש במקורות מידע מגוונים, בהצלבה ובשילוב הנתונים המופקים מהם. חלק מהמקורות מצויים באחריות משרד הבריאות וחלקם בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) ומקומות נוספים. משרד הבריאות והלמ"ס תכננו וביצעו במשותף את הכנת המסמך. עיבוד הנתונים נעשה בלמ"ס בתיאום עם צוות המחקר.

בין הנתונים העיקריים המוזכרים בדו"ח:

 • בשנת 2012 היו רשומים 32,775 בעלי רישיון ברפואה בישראל, מתוכם 29,129 רופאים שמרכז חייהם בארץ. בהשוואה לנתוני שנת 2008, שנת הדו"ח הקודם באותו נושא, מדובר בגידול של 813 (2.87%) רופאים.
 • 23,094 מהרופאים עובדים בתחומי הבריאות. 13,750 (59.5%) גברים ו-9,344 מהם (40.5%) נשים. השאר אמנם בעלי רישיון רופא אך אינם עובדים בתחום הרפואה (ענף הבריאות על-פי ההגדרה כולל בתי חולים, מרפאות ושירותי בריאות אחרים למעט רופאי שיניים). כמו כן, כ-4,800 בעלי רישיונות רופא כלל אינם עובדים בתחום.
 • 3,275 (10%) מהרופאים התגוררו בשנת 2012 בחו"ל במשך שנה לפחות. מתוכם 2,694 (82%) התגוררו בשנת 2012 בחו"ל במשך 5 שנים או יותר.
 • 44.7% מהעובדים בענף הבריאות (10,317) הם ילידי ישראל. השאר (12,777) נולדו בחו"ל.
 • קבוצת הגיל הגדולה ביותר היא של בני ובנות 59-55, המהווה 14% מכלל הרופאים; אחריה בני 54-50, המהווים 13%; קבוצות הגיל 29-24 וכן 69-67 ו-79-75 הן הקטנות ביותר - 3%. כ-5% מהרופאים – 1,388 ומתוכם 761 גברים – הם בני 80 ומעלה.
 • 20,389 (88.3%) מכלל העובדים בענף הבריאות יהודים ו-2,705 (11.7%) ערבים. בקרב היהודים שיעור הגברים גבוה מזה של נשים (56% ו-45%, בהתאמה). בקרב הערבים, 86.3% הם גברים ו-13.7% נשים.
 • רוב הרופאים (70%) הם שכירים - 84.4% מהנשים ו-61.1% מהגברים מועסקים כשכירים. בקרב הגברים, 30.3% הם גם שכירים וגם עצמאיים ו-8.6% עצמאים בלבד. זאת, לעומת 11.1% ו-4.6% בהתאמה בקרב הנשים.
 • הכנסותיהם של הרופאים העובדים הן כשכירים והן כעצמאיים, גבוהות בממוצע מהכנסות הרופאים השכירים בלבד ומהכנסות הרופאים העצמאיים בלבד, גם בקרב מומחים וגם בקרב לא מומחים.
 • הכנסות הרופאים גדלו בממוצע בכ-40% בין השנים 2012-2008. הגידול אצל הרופאים השכירים – הקבוצה הגדולה ביותר -היה סביב ה-40%. הגידול בהכנסות הרופאים העצמאיים והעובדים גם כעצמאיים וגם כשכירים היה בשיעורים גבוהים בהרבה.
 • בהתפלגות השכר הממוצע והחציון של עובדים במקצוע הרפואה על-פי מקום מגורים, הפער הגדול ביותר בין השכר הממוצע לבין החציון נמצא במחוז ירושלים. הגברים הגרים במחוז דרום הם בעלי השכר הגבוה ביותר, ואילו במחוז תל אביב השכר הוא הנמוך ביותר מבין כל המחוזות. ככלל, השכר גבוה יותר בירושלים ובדרום. הסיבות לכך עדיין לא ברורות, ייתכן שיש לכך קשר לגיל הרופא ולצורת ההעסקה.
 • מספר הרופאים ל-1000 נפש באוכלוסייה עמד בשנת 2012 על 3.68, ירידה משיעור של 3.82 בשנת 2008. כמחצית מהרופאים החיים בישראל (14,317) חיים במרכז הארץ, במחוז תל אביב ובמחוז המרכז.
 • מתוך כלל בעלי הרישיון לעסוק ברפואה החיים בישראל (29,129), 56% (16,286) הם בעלי מומחיות אחת לפחות.
 • מבין כלל הרופאים העובדים בתחומי הבריאות (23,094 רופאים), 59% (13,632) הם בעלי מומחיות אחת לפחות. נתון זה מהווה עלייה של 816 מומחים לעומת שנת 2008 - גידול של 6%.
 • כ-10% מבעלי תעודת מומחה (התמחות אחרונה) ברפואה התגוררו בחו"ל בשנת 2012.
 • מספר הרופאים המומחים הגדול ביותר הוא בתחום רפואת המשפחה – 1,635; אחריו: רפואת ילדים (1,462), רפואה פנימית (1,395), גינקולוגיה ומיילדות (1,249), פסיכיאטריה (1,027) וכירורגיה כללית (588). רק 17 הם מומחים ברפואה דחופה ילדים.
 • הדו"ח גם מביא את מספר הסטודנטים לרפואה שהחלו בלימודיהם השנה (2016-2015) בחמש הפקולטות בישראל – 723 בסך הכול. בכל האוניברסיטאות, בתוכניות השונות (6, 4 ו-3 שנים ותכנית צמרת) לומדים 3,747 סטודנטים.
 • ב-2016 עומדים לסיים את לימודי הרפואה שלהם בחו"ל 420 ישראלים (יש לצפות לגידול ב-2% בשנה במספרם במהלך העשור הקרוב).

הדו"ח המלא של משרד הבריאות

נושאים קשורים:  חדשות,  שכר רופאים,  שכר רופאות,  מגדר,  הבדלים בשכר,  משרד הבריאות,  פרישה לגמלאות,  נתונים,  דו"ח
תגובות
 
09.05.2016, 12:13

האם יש הבדל בין שכר גברים ונשים באותו התפקיד?

אנונימי/ת
09.05.2016, 20:21

אם התכוונת למשרה ממשלתית (רופא עובד מדינה) התשובה היא לא.
השכר נגזר משעות עבודה, ותק, דרגה וכו'. הוא מחושב לפי נוסחה שמין אינו פרמטר בה.
זה נכון , אגב, לכל המשרות הממשלתיות.

אנונימי/ת
15.05.2016, 07:50

338000 נטו או ברוטו?

אנונימי/ת
15.05.2016, 08:49

נתוני שכר מפורסמים הם תמיד בברוטו

אנונימי/ת
25.06.2016, 19:58

ב 2016 על פי הכתבה עומדים לסיים את לימודי הרואה שלהם בחול כ 420 ישראלים , אך למרבה הצער, אין להם תקנים ובפתח ממתינים רופאים רבים לתקנים בבתי החולים. הבן שלי ממתין כבר 5 חודשים להתמחות בבית חולים סורוקה והוא כבר מתחיל להתיאש ושוקל לעזוב לחול